Skip to main content

TEAM UP! Europe w pytaniach i odpowiedziach (Q&A)

Kto może brać udział w rywalizacji TEAM UP! Europe?

Jest tylko jeden warunek formalny (poza ukończeniem 18 roku życia), który musi spełnić zawodnik chcący wziąć udział w rywalizacji – posiadanie paszportu kraju członkowskiego European Athletics (europejskiej federacji lekkoatletycznej).

Jak zgłosić się do udziału w rywalizacji TEAM UP! Europe?

Chętnych do udziału w rywalizacji prosimy o nadesłanie maila na adres marek.tronina@maratonwarszawski.com.

Czy w rywalizacji mogą wziąć udział warunkowo zawodnicy spoza Europy?

Nie, rywalizacja jest dostępna wyłącznie dla zawodników z państw członkowskich European Athletics.

Kto wybierał zawodników do poszczególnych drużyn?

Składy drużyn były ustalane indywidualnie przez zawodników i ich trenerów.

Kto wybierał managerów, którym zaproponowano stworzenie drużyn?

Projekt został przedstawiony kilkudziesięciu osobom, agencjom oraz podmiotom działającym na rynku biegowym. Decyzja o budowaniu zespołu i zgłoszeniu go do rywalizacji była w każdym przypadku indywidualną decyzją.

Jak będą obliczane wyniki końcowe rywalizacji TEAM UP! Europe?

Wynik drużyny będzie składową wyniku najlepszego mężczyzny i najlepszej kobiety uzyskanych w 46. Nationale-Nederlanden Maratonie Warszawskim

Co jeśli dwie drużyny będą miały taki sam wynik punktowy?

W takiej sytuacji drużyny zostaną sklasyfikowane na tym samym miejscu.

Czy mogę zgłosić swój zespół do rywalizacji TEAM UP! Europe?

Tak, prosimy o nadesłanie maila na adres marek.tronina@maratonwarszawski.com, jednak nie gwarantujemy tego, że Twój zespół zostanie zaproszony.

Co się stanie jeśli bieg ukończą mniej niż dwie osoby z drużyny?

Ukończenie biegu tylko przez jednego zawodnika albo jedną zawodniczkę z zespołu oznacza, że zespół nie zostanie sklasyfikowany.

Czy TEAM UP! Europe odbędzie się w takiej samej formule w roku 2025?

Projekt ma charakter wieloletni, ale w czasie tegorocznej edycji na pewno pojawi się wiele pomysłów na jej udoskonalenie w przyszłości. O tym czy i jakie zmiany wprowadzimy za rok, zdecydujemy po jej zakończeniu.

Dlaczego w rywalizacji TEAM UP! Europe jest miejsce tylko dla sześciu drużyn i czy istnieje możliwość zwiększenia ich liczby?

W roku 2023 rywalizacja TEAM UP! Europe odbywa się po raz pierwszy i w związku z tym wiele rzeczy jest dla nas niewiadomą. Dlatego zaczynamy od ograniczonej liczby drużyn – po to aby nabrać doświadczenia i ograniczyć pole do popełnienia błędów. Natomiast nie wykluczamy, że w kolejnych latach ta liczba zostanie zwiększona.

Czy zawodnicy będący członkami drużyn uczestniczących w rywalizacji TEAM UP! Europe mogą zdobywać też nagrody indywidualne w maratonie?

Tak. Klasyfikacja indywidualna w 46. Nationale-Nederlanden Maratonie Warszawskim jest niezależna od klasyfikacji drużynowej.

A TERAZ RYWALIZACJA DLA AMATORÓW – czyli….

TEAM UP! Everyone – w pytaniach i odpowiedziach:

 

Kto może wziąć udział w TEAM UP! Everyone? 

Każdy, kto jest zarejestrowany na Maraton Warszawski i znajdzie się w grupie 3 lub 4 osób, chcących utworzyć zespół.

Dodatkowo – ale tylko jeśli chcecie mieć szansę włączenia do rankingu zawodowców (TEAM UP! Europe) – każdy w drużynie musi mieć paszport kraju europejskiego (w rozumieniu członkostwa kraju w europejskiej federacji lekkoatletycznej, czyli European Athletics). W praktyce dotyczy więc ten wymóg tylko drużyn, które mają ambicję pobiec w tempie (prawie) równym biegaczom zawodowym.

Czy drużyny mogą być złożone z samych mężczyzn?

Nie, muszą być mieszane. W każdej drużynie musi biec co najmniej jedna kobieta i jeden mężczyzna.

Czy to to samo, co Sztafeta Maratońska?

Nie! W sztafecie każdy biegacz pokonuje tylko część dystansu. W TEAM UP! wszyscy biegną 42 kilometry i 195 metrów.

Co można zyskać, biegnąc drużynowo w TEAM UP! Everyone? 

Przede wszystkim, biegom zespołu towarzyszy wyjątkowa, sportowa i towarzyska motywacja. Ducha drużyny trudno z czymkolwiek porównać. Ale to nie wszystko – dostaje się też szansę na rywalizację z zawodowcami. A sztafeta najlepsza w TEAM UP! Everyone – jeśli spełni warunek reprezentowania tylko państw europejskich – może również wygrać znaczącą nagrodę pieniężną, zostanie bowiem sklasyfikowana w TEAM UP! Europe – rywalizacji profesjonalistów.

W takim razie, czy w TEAM UP! potrzebna jest licencja zawodnicza?

Nie, impreza jest otwarta dla amatorów, podobnie jak maratońska klasyfikacja indywidualna.

Jakie są nagrody w TEAM UP! Everyone?

Trzy pierwsze drużyny dostają statuetki. Dodatkowo, naszybsza drużyna dostaje również nagrodę finansową w konkurencji TEAM UP! Europe >> https://teamupeurope.eu/nagrody/,

A jeśli 2 lub 3 drużyny amatorskie wyprzedzą zawodowców?

Nagrodę i miejsce w TEAM UP! Europe dostaje tylko najszybsza drużyna amatorów.

Czy drużyny są dobrane przez organizatora?

Nie, wszystko leży w rękach (lub raczej w nogach) samych biegaczy. To oni dobierają się w mieszane zespoły (po 3 lub 4 osoby) i zgłaszają do klasyfikacji drużynowej.

Jak się zarejestrować?

Każdy, kto chce być w drużynie, musi najpierw otrzymać numer startowy w 45. Nationale-Nederlanden Maratonie Warszawskim. Kolejność jest więc taka – najpierw zapis osobisty, a potem rejestracja w specjalnym module zapisów poświęconym TEAM UP! Everyone.

Czy rywalizacja zespołowa dotyczy tylko drużyn z Polski?

Nie, zapraszamy biegaczy z różnych krajów. Nie muszą tworzyć drużyn “narodowych” – można łączyć siły z biegaczami z innych państw.

Czy w TEAM UP! liczą się wyniki brutto czy netto?

Tylko czasy netto, od przekroczenia linii startu do mety (również w przypadku najszybszych). Inaczej niż w klasyfikacji indywidualnej, gdzie czołówka jest klasyfikowana według czasów brutto (od strzału startera).

Jeśli nasza drużyna zgłosi się do TEAM UP! Everyone – jak dokładnie będą liczone rezultaty?

Czas będzie przeliczany na punkty według przelicznika World Athletics, tak aby zapewnić porównywalność wyników, niezależnie od tego, ile biegaczek/ilu biegaczy liczy konkretny team.

Pod uwagę będą tu brane wyniki trzech najlepszych punktowo zawodników drużyny, na przykład:

Zawodnik 1 Drużyny X – czas netto – 2:12:30 – 1.117 pkt

Zawodnik 2 Drużyny X – czas netto – 2:13:30 – 1.100 pkt

Zawodniczka 1 Drużyny X – czas netto – 2:32:00 – 1.113 pkt

Zawodniczka 2 Drużyny X – czas netto – 2:33:00 – 1.103 pkt

Do ostatecznego wyniku drużyny bierzemy 3 najwyżej punktujące rezultaty (Zawodnik 1, Zawodniczka 1 oraz Zawodniczka 2): 1117 + 1113 + 1103 = 3333 pkt.

Tak więc ostateczny wynik Drużyny X to 3333 punkty.

Co jeśli nie wszyscy członkowie drużyny ukończą maraton?

Aby drużyna została sklasyfikowana, maraton muszą ukończyć co najmniej dwie osoby z jej składu.

Czy biegacze zapisani do TEAM UP! Everyone będą również klasyfikowani indywidualnie?

Oczywiście tak! Klasyfikacja indywidualna jest niezależna od drużynowej. Biegnąc w zespole, można również walczyć o miejsca i nagrody w klasyfikacji ogólnej, w kategoriach wiekowych itp.

Czy możemy pobiec z kolegą, który reprezentuje Rosję?

Niestety nie.

Czy mogą brać udział zawodnicy z Białorusi?

Tylko jeśli są uchodźcami i wyrażą oficjalny sprzeciw wobec obecnej polityki swojego kraju.