Skip to main content

Zbudować swój zespół i wystartować w rywalizacji niemal takiej samej jak zawodowcy może każdy! Wystarczy tylko zarejestrować się do startu w 45. Nationale-Nederlanden Maratonie Warszawskim i zaprosić do swojej drużyny 2-3 inne osoby! Gwarantujemy Wam, że weźmiecie udział w niezwykłej rywalizacji. 

Jakie zasady będą obowiązywać uczestników formatu TEAM UP, Everyone? 

TEAM UP! Everyone jest rywalizacją drużynową w ramach 45. Nationale-Nederlanden Maratonu Warszawskiego. Uczestników obowiązuje regulamin imprezy.

W rywalizacji biorą udział osoby, które zarejestrowały się jako uczestnicy 45. Nationale-Nederlanden Maratonu Warszawskiego i mają nadane numery startowe. Każdy zespół musi się składać z trojga albo czworga zawodników, przy czym – w odróżnieniu od rywalizacji TEAM UP! Europe – w ramach zespołu NIE istnieje wymóg reprezentacji obu płci. NIE obowiązuje również wymóg posiadania obywatelstwa państwa europejskiego.

Osoby, które przeszły proces zmiany płci mogą brać udział w rywalizacji wyłącznie na zasadach zgodnych z odpowiednimi przepisami World Athletics. 

Zapisy zespołów do TEAM UP! Everyone rozpoczną się 1. sierpnia 2023. Osoba zgłaszająca zespół zostaje jej kapitanem. Zmian w składzie zespołu można dokonywać do dnia 10 września 2023.

Wynik końcowy drużyny zostanie obliczony na podstawie przelicznika punktowego World Athletics https://caltaf.com/pointscalc/calc.html i będzie sumą trzech najlepszych rezultatów punktowych uzyskanych w 45. Nationale-Nederlanden Maratonie Warszawskim przez zawodników reprezentujących drużynę. 

Jeśli ten sam wynik punktowy uzyskają dwie drużyny (bądź więcej) to kolejność końcowa zostanie określona na podstawie wyniku punktowego czwartego członka zespołu. W przypadku gdy i ten czynnik nie wyłoni kolejności zespoły będą sklasyfikowane na tym samym miejscu. 

Aby zespół został sklasyfikowany bieg muszą ukończyć minimum dwaj jego członkowie.

Wszystkie szczegółowe zasady rywalizacji w TEAM UP! Everyone zostaną ogłoszone na tej stronie, a także na stronie Maratonu Warszawskiego, w dniu 1. sierpnia 2023.